Camper (C1)

Sinds januari 2013 gelden nieuwe regels voor het rijbewijs, zodat er een rijbewijsrichtlijn ontstaat voor heel Europa. Het vrachtautorijbewijs (C) heeft een nieuwe categorie gekregen: C1, bedoeld voor voertuigen met een toegestane maximum massa tussen de 3.500 en 7.500 kg zoals campers. Kees van Iersel Opleiding & Training biedt een gedegen rijopleiding, zodat u na afronding van het theorie- en praktijkexamen als een zo compleet mogelijke chauffeur de weg op kunt!

De rijopleiding

Voertuigbeheersing en veiligheid

Met een camper steekt u soms letterlijk met kop en schouders boven andere weggebruikers uit. Onze rijopleiding geeft daarom veel aandacht aan voertuigbeheersing en veiligheid. U traint vaardigheden bij verschillende verkeersomstandigheden tijdens de praktijklessen. Deze lessen sluiten nauw aan op de theorielessen, waarbij onder meer aandacht is voor verkeersregels, techniche aspecten, handelingen bij ongeval en milieubewust voertuiggebruik. U lest met een kleine camper, deze is eenvoudiger te manoeuvreren en daardoor toegankelijker dan een grote camper.

De eerste les maakt u kennis met het voertuig. U leert hoe er gestuurd moet worden, hoe u moet wegrijden en moet stoppen. Dit gebeurt op een plaats met zo min mogelijk verkeer. Wanneer u wat meer vertrouwd bent met het voertuig gaat u rijden in het (drukke) verkeer. De instructie vindt plaats aan de hand van een instructiekaart, zodat het gehele programma van exameneisen in een verantwoorde volgorde kan worden aangeleerd. De vorderingen worden op de instructiekaart nauwgezet bijgehouden en aan u medegedeeld.

Verkorte rijopleiding

De verkorte rijopleiding bestaat uit verschillende dagdelen van 4 lesuren per dag. Aansluitend vindt het examen plaats. Het voordeel van deze opleiding is dat u elke dag een aantal uren onderweg bent, waardoor verschillende verkeersomstandigheden kunnen worden geoefend. Intensief, maar succesvol: onze verkorte rijopleiding heeft een bijzonder hoog slagingspercentage. Om aan een verkorte rijopleiding te kunnen deelnemen, dient u medisch goedgekeurd te zijn en dient u in het bezit te zijn van de theoretische onderdelen.

Theorie

Theoriecursus module 1: 
Theoriecursus module 1 (= RVM1-C1)

Theorielessen worden gepland in een dagopleiding, deze cursus duurt 3 dagen van 08.00 uur tot 16.00 uur. Op onze cursuskalender kunt u zien wanneer deze cursus op de planning staat.

Wat moet ik behalen?

 • – Theorie module1 (RVM1-C1)
 • – Praktijk C1

Theorie
Het theorie-examen module toetst de kennis van verkeer, techniek, lading en wetgeving administratie goederenvervoer.

Examens

Theorie-examen
Module 1 (verkeer/techniek/lading/wetgeving)

 • Het examen duurt 80 minuten en bestaat uit 65 vragen waarvan u er 52 goed moet hebben

Praktijkexamen
U kunt pas praktijkexamen voor het C1 rijbewijs doen , als u het theorieonderdeel module 1 heeft behaald.

Praktijk C1: In principe rijdt uw vaste instructeur tijdens het examen mee, achter in de cabine.

 • – Kennismaking met de examinator
 • – Controle van het voertuig
 • – Rijden inclusief bijzondere verrichtingen
 • – Nabespreking met de examinator

Rijbewijs keuring
Ook de rijbewijs keuring is een verplicht onderdeel voor het C1 rijbewijs. Voor deze rijbewijs keuring heeft u een Gezondheidsverklaring (medische vragenlijst van het CBR) nodig. Voor het C1 rijbewijs bestaat deze Gezondheidsverklaring uit twee delen. Het eerste gedeelte dient u zelf in te vullen en het andere gedeelte wordt door de ARBO arts ingevuld. Pas als de Gezondheidsverklaring verwerkt en goedgekeurd is door het CBR, wordt uw praktijkexamen geaccepteerd. Op afspraak kan deze keuring ook op onze vestiging in Oss plaatsvinden.

Camperrijbewijs all inn voor € 1.575,00

Wat krijgt u hiervoor:

 • Theorieopleiding zelfstudie met e-learning = inclusief studiemateriaal en theorie-examen
 • Rijbewijskeuring door Arboarts
 • 10 uur praktijkles
 • 1 praktijkexamen

Tarieven reguliere opleiding

Theorie 605,00
 Module 1 (RVM1-C1)

Inclusief cursusgeld, cursusmateriaal en examen

Praktijk
Intake ( 2 uur ) 165,00
Rijles, per uur   82,50
Praktijk examen    445,00
Rijbewijskeuring      85,00
 • tarieven zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen

Ons opleidingsinstituut staat ingeschreven in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) Wij kunnen aan particulieren en instellingen die geen recht hebben op BTW aftrek onze beroepsopleidingen BTW vrij aanbieden.

Hoog slagingspercentage
Meteen beginnen
Persoonlijk en betrokken