Camper (C1)

Sinds januari 2013 gelden nieuwe regels voor het rijbewijs, zodat er een rijbewijsrichtlijn ontstaat voor heel Europa. Het vrachtautorijbewijs (C) heeft een nieuwe categorie gekregen: C1, bedoeld voor voertuigen met een toegestane maximum massa tussen de 3.500 en 7.500 kg zoals campers. Kees van Iersel Opleiding & Training biedt een gedegen rijopleiding, zodat u na afronding van het theorie- en praktijkexamen als een zo compleet mogelijke chauffeur de weg op kunt!

De rijopleiding

Voertuigbeheersing en veiligheid

Met een camper steekt u soms letterlijk met kop en schouders boven andere weggebruikers uit. Onze rijopleiding geeft daarom veel aandacht aan voertuigbeheersing en veiligheid. U traint vaardigheden bij verschillende verkeersomstandigheden tijdens de praktijklessen. Deze lessen sluiten nauw aan op de theorielessen, waarbij onder meer aandacht is voor verkeersregels, techniche aspecten, handelingen bij ongeval en milieubewust voertuiggebruik. U lest met een kleine camper, deze is eenvoudiger te manoeuvreren en daardoor toegankelijker dan een grote camper.

De eerste les maakt u kennis met het voertuig. U leert hoe er gestuurd moet worden, hoe u moet wegrijden en moet stoppen. Dit gebeurt op een plaats met zo min mogelijk verkeer. Wanneer u wat meer vertrouwd bent met het voertuig gaat u rijden in het (drukke) verkeer. De instructie vindt plaats aan de hand van een instructiekaart, zodat het gehele programma van exameneisen in een verantwoorde volgorde kan worden aangeleerd. De vorderingen worden op de instructiekaart nauwgezet bijgehouden en aan u medegedeeld.

Verkorte rijopleiding

De verkorte rijopleiding bestaat uit verschillende dagdelen van 4 lesuren per dag. Aansluitend vindt het examen plaats. Het voordeel van deze opleiding is dat u elke dag een aantal uren onderweg bent, waardoor verschillende verkeersomstandigheden kunnen worden geoefend. Intensief, maar succesvol: onze verkorte rijopleiding heeft een bijzonder hoog slagingspercentage. Om aan een verkorte rijopleiding te kunnen deelnemen, dient u medisch goedgekeurd te zijn en dient u in het bezit te zijn van de theoretische onderdelen.

Theorie

Theorie: Overdag of in de avond
Bij Kees van Iersel Opleiding & Training kunt u de verplichte theorieopleiding op twee manieren volgen:

RV1 light
Verkeer: 6 dagdelen
Techniek: 1 dagdeel

R2C
Administratie goederenvervoer: 6 dagdelen

Als dagcursus
Per theorieonderdeel worden er 1 of 6 dagdelen cursus gegeven, wanneer u kiest voor de dagopleiding houdt dit in dat de cursus om 08.30 uur begint en om 16.30 uur is afgelopen.

Als avondcursus
Wanneer u kiest voor de avondopleiding houdt dit in dat u 6 maandagavonden verkeer volgt en 1 dinsdagavond techniek. Na 6 weken wordt het examen afgenomen.
Op donderdagavond volgt u 6 keer de administratie goederenvervoer. Na 6 weken wordt het examen afgenomen.

Wat moet ik behalen?

 • – Theorie RV1 Light (verkeer/techniek)
 • – Theorie R2C (administratie goederenvervoer)
 • – Praktijk C1

Theorie
Het examen RV1 Light (verkeer/techniek) toetst de kennis van de verkeersregelgeving, verkeersinzicht en voertuigtechniek.

Het examen R2C (administratie goederenvervoer) toetst de kennis van alle aspecten die te maken hebben met het goederenvervoer.

Examens

Theorie-examen
RV1 Light (verkeer/techniek)

 • 40 meerkeuzevragen (25 vragen verkeer en 15 vragen techniek)

R2C (administratie goederenvervoer)

 • 40 meerkeuzevragen

Praktijkexamen
U kunt pas een praktijkexamen voor het C1 rijbewijs, als u de theorieonderdelen RV1 en R2C heeft behaald.

Praktijk C1: In principe rijdt uw vaste instructeur tijdens het examen mee, achter in de cabine.

 • – Kennismaking met de examinator
 • – Controle van het voertuig
 • – Rijden inclusief bijzondere verrichtingen
 • – Nabespreking met de examinator

Medische keuring
Ook de medische keuring is een verplicht onderdeel voor het rijbewijs. Voor deze medische keuring heeft u een Eigen Verklaring (medische vragenlijst van het CBR) nodig. Voor het C1 rijbewijs bestaat deze Eigen verklaring uit twee delen. Het eerste gedeelte dient u zelf in te vullen en het andere gedeelte wordt door de ARBO arts ingevuld. Pas als de Eigen Verklaring verwerkt en goedgekeurd is door het CBR, wordt uw praktijkexamen geaccepteerd. Op afspraak kan deze keuring ook op onze vestiging in Heesch plaatsvinden.

Camperrijbewijs all inn voor € 1.499,00

Wat krijgt u hiervoor:

 • Theorieopleiding zelfstudie met e-learning                                                                                           (inclusief studiemateriaal en examen)
 • Rijbewijskeuring door Arboarts
 • 10 uur praktijkles
 • 1 praktijkexamen

Tarieven

Theorie 685,00
RV1 Light (verkeer/techniek)
R2C (administratie goederenvervoer)
Inclusief cursusgeld, boekengeld en examengeld
Praktijk
Intake ( 2 uur ) 125,00
Pakket 10 uur + praktijk examen 995,00
Losse lessen
Rijles, per uur 62,50
Praktijk examen 385,00
Eventuele bijkomende kosten
Rijbewijskeuring 75,00
* Tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en exclusief BTW

Ons opleidingsinstituut staat ingeschreven in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs) Wij kunnen aan particulieren en instellingen die geen recht hebben op BTW aftrek onze beroepsopleidingen BTW vrij aanbieden.

Hoog slagingspercentage
Meteen beginnen
Persoonlijk en betrokken