Ondernemersopleiding

Voor het Getuigschrift Vakbekwaamheid Ondernemer Goederen / Personen / Taxi dient u algemene- en branchespecifieke modules te behalen. Hieronder vindt u een overzicht van de opbouw van deze opleidingen.

ALGEMENE MODULES

 • Bedrijfsmanagement
 • Personeelsmanagement
 • Financieel management
 • Calculatie

BRANCHESPECIFIEKE MODULES GOEDEREN

 • Wegvervoer goederen
 • Internationaal goederenvervoer

BRANCHESPECIFIEKE MODULES BUS

 • Wegvervoer bus
 • Internationaal bus

BRANCHESPECIFIEKE MODULES TAXI

 • Wegvervoer taxi
  Er zijn vijf branche specifieke modules: taxi, nationaal bus, internatinoaal bus, wegvervoer goederen en internationaal goederenvervoer. Welke branchespecifieke module(s) u moet volgen, is afhankelijk van het soort bedrijf dat u wilt starten. Indien u vervolgens uw vakbekwaamheid wilt uitbreiden, kunt u volstaan met aanvullende branchespecifieke modules.
  Als u al in het bezit bent van een getuigschrift Vakbekwaamheid Ondernemer Bus, dan hoeft u voor het aanvragen van een Ondernemersvergunning voor taxivervoer geen aanvullende examens te doen.
  Voor kandidaten die vallen onder de SOOB regeling (studiefonds beroepsgoederen) worden er per module kosten vergoed. Voor de exacte regeling verwijzen we u naar
  www.soobsubsidiepunt.nl.
  Examens of eventuele vrijstellingen, dienen door de cursisten zelf aangevraagd te worden. Nadere informatie hierover vindt u op http://www.cbr.nl/ondernemers.pp.
  Deze opleiding is gebaseerd op 20 dagdelen waarnaast wij van de kandidaat wekelijks zelfstudie verwachten.
Hoog slagingspercentage
Meteen beginnen
Persoonlijk en betrokken