ADR/Gevaarlijke Stoffen

Het ADR certificaat is verplicht voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren. Deelnemers leren de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en van het ADR. Ze zijn in staat deze toe te passen. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. In de laatste 12 maanden mag er verlengt worden.

VOOR WIE?
Chauffeurs die gevaarlijke stoffen willen gaan vervoeren.

ADR CERTIFICAAT
Met het basiscertificaat bent u bekwaam om gevaarlijke stoffen als stukgoed te vervoeren. Voor het vervoeren van andere goederen dan stukgoed is het mogelijk het basiscertificaat uit te breiden met 1 of meerdere modules, te weten Tank, Klasse 1 (exploderende goederen) en Klasse 7 (radioactieve goederen).

INHOUD

  • Wettelijke voorschriften
  • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen
  • Gevarenklassen van stoffen
  • Eisen aan voertuigen en uitrusting
  • Regels voor het vervoer, laden en lossen
  • Documenten bij het vervoer
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Leerstof gericht op de specifieke aanvullende modules

EXAMEN
Na afloop wordt er voor elke module een apart examen afgenomen. Deelnemers krijgen een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.

VERLENGING
In de laatste 12 maanden dat het ADR certificaat geldig is, mag er verlengt worden. Zorg ervoor dat u altijd op tijd verlengt, zodat het niet verloopt. Wanneer het verlopen is, dient u het gehele certificaat opnieuw te behalen.
Voor de verlenging hebben wij een aparte folder. Vraag hier gerust naar.

DETAILS
ADR Basis
2,5 dag
ADR Basis + Tank
4 dagen
ADR Basis + Tank + Klasse 1 + Klasse 7
5 dagen

NASCHOLING
ADR Basis
Uren in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid: 14 theorie uren
ADR Basis + Tank
Uren in het kader van Richtlijn Vakbekwaamheid: 21 theorie uren
* (vanaf 01-01-2021 nog 14 theorie uren)

Hoog slagingspercentage
Meteen beginnen
Persoonlijk en betrokken