Praktijk

De rijopleiding
Voertuigbeheersing en veiligheid
Met een vrachtauto, grote bestelwagen of camper steekt u soms letterlijk met kop en schouders boven andere weggebruikers uit. Onze rijopleiding geeft daarom veel aandacht aan voertuigbeheersing en veiligheid. U traint vaardigheden bij verschillende verkeersomstandigheden tijdens de praktijklessen. Deze lessen sluiten nauw aan op de theorielessen, waarbij onder meer aandacht is voor verkeersregels, techniche aspecten, handelingen bij ongeval en milieubewust voertuiggebruik. U lest met een kleine vrachtauto, deze is eenvoudiger te manoeuvreren en daardoor toegankelijker dan een grote vrachtauto.
De eerste les maakt u kennis met het voertuig. U leert hoe er gestuurd moet worden, hoe u moet wegrijden en moet stoppen. Dit gebeurt op een plaats met zo min mogelijk verkeer. Wanneer u wat meer vertrouwd bent met het voertuig gaat u rijden in het (drukke) verkeer. De instructie vindt plaats aan de hand van een instructiekaart, zodat het gehele programma van exameneisen in een verantwoorde volgorde kan worden aangeleerd. De vorderingen worden op de instructiekaart nauwgezet bijgehouden en aan u medegedeeld.

Het examen, C1 met code 95
Theorie-examen
RV1 Light (verkeer/techniek)

 • – 40 meerkeuzevragen (25 vragen verkeer en 15 vragen techniek)

V2C (administratie goederenvervoer)

 • – 50 meerkeuzevragen

V3C (cases administratie goederenvervoer)

 • – 45 meerkeuzevragen

Praktijkexamen
U kunt pas een praktijkexamen voor het C1 rijbewijs, als u de theorieonderdelen RV1 light en V2C heeft behaald (en u bent medisch goedgekeurd). Het theorie-onderdeel V3C dient u wel te behalen voor de code 95 aantekening op uw rijbewijs, maar is niet noodzakelijk om het praktijkexamen C1 te kunnen afleggen. Ook de praktische toets en de toets besloten terrein zijn verplichte onderdelen om een code 95 te krijgen.

Praktijk C1: In principe rijdt uw vaste instructeur tijdens het examen mee, achter in de cabine.

 • – Kennismaking met de examinator
 • – Controle van het voertuig
 • – Rijden inclusief bijzondere verrichtingen
 • – Nabespreking met de examinator

Praktische toets

 • – Het laden en lossen en vastzetten van lading
 • – Voorkomen van criminaliteit en illegaliteit
 • – Voorkomen van fysieke risico’s
 • – Invullen van een Europees schadeformulier
 • – Maatregelen bij noodsituaties

Toets besloten terrein
Tijdens deze toets wordt vooral de vakbekwaamheid getoetst op het gebied van voertuigcontrole en manoeuvreren.

Medische keuring
Ook de medische keuring is een verplicht onderdeel voor het rijbewijs. Voor deze medische keuring heeft u een Eigen Verklaring nodig (de medische vragenlijst van het CBR). Voor het C1 rijbewijs bestaat deze Eigen verklaring uit twee delen. Het eerste gedeelte dient u zelf in te vullen en het andere gedeelte wordt door de ARBO arts ingevuld. Pas als de Eigen Verklaring verwerkt en goedgekeurd is door het CBR, wordt uw praktijkexamen geaccepteerd. Op afspraak kan deze keuring ook op onze vestiging in Heesch plaatsvinden.

Nascholing richtlijn vakbekwaamheid
De richtlijn stelt dat beroepschauffeurs iedere vijf jaar minimaal 35 uur aan gecertificeerde nascholingscursussen moeten volgen. Daarvan zijn 7 uur praktijklessen verplicht, bijvoorbeeld Het Nieuwe Rijden. Nederlandse chauffeurs kunnen voor hun nascholing kiezen uit een uitgebreide lijst van gecertificeerde cursussen. Een overzicht van onze nascholing vindt u hier.