Theorie

Theorie: Overdag of in de avond
Bij Kees van Iersel Opleiding & Training kunt u de verplichte theorieopleiding op twee manieren volgen:

Als dagcursus
Per theorieonderdeel worden er 1 of 6 dagdelen cursus gegeven, wanneer u kiest voor de dagopleiding houdt dit in dat de cursus om 08.30 uur begint en om 16.30 uur is afgelopen.

Als avondcursus
Wanneer u kiest voor de avondopleiding houdt dit in dat u 6 maandagavonden verkeer volgt en 1 dinsdagavond techniek. Na 6 weken wordt het examen afgenomen.
Op donderdagavond volgt u 6 keer de administratie goederenvervoer en 1 donderdagavond volgt u V3C (cases administratie goederenvervoer). Na 7 weken worden de examens afgenomen.

Wat moet ik behalen?

  • – Theorie RV1 (verkeer/techniek)
  • – Theorie V2C (administratie goederenvervoer)
  • – Theorie V3C (cases administratie goederenvervoer)
  • – Praktijk C1
  • – Praktische toets
  • – Toets Besloten Terrein

Theorie
Het examen RV1 (verkeer/techniek) toetst de kennis van de verkeersregelgeving, verkeersinzicht en voertuigtechniek.
Het examen V2C (administratie goederenvervoer) toetst de kennis van alle aspecten die te maken hebben met het goederenvervoer en het examen V3C (cases administratie goederenvervoer) toetst dezelfde kennis als V2C, maar dan door middel van cases.