Praktijk

De rijopleiding
Tijdens de eerste les leert u om te gaan met een vrachtauto met aanhangwagen. Dit gebeurt op een plek met minder verkeer.
De instructie vindt plaats aan de hand van een instructiekaart, zodat het gehele programma van exameneisen in een verantwoorde volgorde worden aangeleerd. De vorderingen worden op deze instructiekaart nauwgezet bijgehouden en aan u medegedeeld.

Praktijkinstructie met verantwoorde lesvolgorde
U lest met een vaste instructeur waarmee u de voor u meest geschikte lestijden afspreekt. Samen met uw instructeur bespreekt u het aantal te volgen lessen alsmede de datum van het examen. De praktijklessen worden gegeven in blokken tussen de 2 en 4 uur.

Het examen
Het praktijkexamen duurt ongeveer 90 minuten. Na het aankoppelen en controle van het voertuig gaat u onder begeleiding van de instructeur en onder toezicht van de examinator rijden. Tijdens het examen moet u ook een bijzondere verrichting uitvoeren.
Bent u geslaagd voor dit examen, dan bent u bevoegd tot het besturen van een motorvoertuig C1 met aanhangwagen of trekker oplegger. De toegestane maximale massa van de combinatie mag niet meer bedragen dan 12.000 kg.

Geen theorie-examen
Voor het C1E hoeft u geen apart theorie-examen af te leggen. Uiteraard dient u wel in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs C of C1 en een verklaring van geschiktheid (afgegeven door het CBR).

Medische keuring
Als u meer dan 3 jaar geleden gekeurd bent voor uw vrachtautorijbewijs, of voor de verlenging hiervan, dan moet u – voordat het examen wordt aangevraagd – verplicht opnieuw medisch gekeurd worden. De uitslag van deze keuring wordt door de arts genoteerd op de gezondheidsverklaring (Eigen Verklaring, verkrijgbaar via Kees van Iersel Opleiding & Training of op het gemeentehuis).
Is uw medische keuring korter dan 3 jaar geleden, dan kunt u volstaan met het invullen van de voorzijde van de Eigen Verklaring.

Nascholing richtlijn vakbekwaamheid

De richtlijn stelt dat beroepschauffeurs iedere vijf jaar minimaal 35 uur aan gecertificeerde nascholingscursussen moeten volgen. Daarvan zijn 7 uur praktijklessen verplicht, bijvoorbeeld Het Nieuwe Rijden. Nederlandse chauffeurs kunnen voor hun nascholing kiezen uit een uitgebreide lijst van gecertificeerde cursussen. Een overzicht van onze nascholing vindt u hier.