Ondernemersopleidingen

Voor het Getuigschrift Vakbekwaamheid Ondernemer Goederen / Personen / Taxi dient u algemene- en branchespecifieke modules te behalen. Hieronder vindt u een overzicht van de opbouw van deze opleidingen.

Algemene modules

  • – Bedrijfsmanagement
  • – Personeelsmanagement
  • – Financieel management
  • – Calculatie

Branchespecifieke modules goederen

  • – Wegvervoer goederen
  • – Internationaal goederenvervoer

Branchespecifieke modules bus

  • – Wegvervoer bus
  • – Internationaal bus

Er zijn vier branchespecifieke modules: nationaal bus, internationaal bus, wegvervoer goederen en internationaal goederenvervoer. Welke branchespecifieke module(s) u moet volgen, is afhankelijk van het soort bedrijf dat u wilt starten.
Indien u vervolgens uw vakbekwaamheid wilt uitbreiden, kunt u volstaan met aanvullende branchespecifieke modules. Als u al in het bezit bent van een getuigschrift Vakbekwaamheid Ondernemer Bus, dan hoeft u voor het aanvragen van een Ondernemersvergunning voor taxivervoer geen aanvullende examens te doen.

Voor kandidaten die vallen onder de SOOB regeling (studiefonds beroepsgoederen) worden er per module kosten vergoed. Voor de exacte regeling verwijzen we u naar www.soobsubsidiepunt.nl.

Examens of eventuele vrijstellingen, dienen door de cursisten zelf aangevraagd te worden. Nadere informatie hierover vindt u op www.cbr.nl/ondernemers.pp

Deze opleiding is gebaseerd op 20 dagdelen waarnaast wij van de kandidaat wekelijks zelfstudie verwachten.

Tarieven *

Financieel management690,00
Calculatie450,00
Bedrijfsmanagement300,00
Personeelsmanagement325,00
Wegvervoer goederen475,00
Internationaal goederen 325,00
Wegvervoer busOp aanvraag
Internationaal busOp aanvraag
* Tarieven zijn exclusief examenkosten

Voor de tarieven van de examens en de vrijstellingen verwijzen wij u graag door naar www.cbr.nl.

BHV en VCA

BHV:
Bedrijfshulpverlener
(2 dagen, 7 nascholingspunten)

Bedrijfshulpverlener nascholing
(1 dag, 7 nascholingspunten)

Let op: uw BHV certificaat dient elk jaar te worden verlengd om de geldigheid te behouden.

VCA:
Basisveiligheid VCA 1e opleiding + hercertificering
(2 dagen, 14 nascholingspunten)

Basisveiligheid VCA voor Operationeel Leidinggevenden 1e opleiding + hercertificatie
(2 dagen, 14 nascholingspunten)

Let op: uw VCA certificaat dient elke 10 jaar te worden verlengd om te geldigheid te behouden.