Theorie

Theorie: Overdag of in de avond
Bij Kees van Iersel Opleiding & Training kunt u de verplichte theorieopleiding op twee manieren volgen:

RV1 light
Verkeer: 6 dagdelen
Techniek: 1 dagdeel

R2C
Administratie goederenvervoer: 6 dagdelen

Als dagcursus
Per theorieonderdeel worden er 1 of 6 dagdelen cursus gegeven, wanneer u kiest voor de dagopleiding houdt dit in dat de cursus om 08.30 uur begint en om 16.30 uur is afgelopen.

Als avondcursus
Wanneer u kiest voor de avondopleiding houdt dit in dat u 6 maandagavonden verkeer volgt en 1 dinsdagavond techniek. Na 6 weken wordt het examen afgenomen.
Op donderdagavond volgt u 6 keer de administratie goederenvervoer. Na 6 weken wordt het examen afgenomen.

Wat moet ik behalen?

  • – Theorie RV1 Light (verkeer/techniek)
  • – Theorie R2C (administratie goederenvervoer)
  • – Praktijk C1

Theorie
Het examen RV1 Light (verkeer/techniek) toetst de kennis van de verkeersregelgeving, verkeersinzicht en voertuigtechniek.

Het examen R2C (administratie goederenvervoer) toetst de kennis van alle aspecten die te maken hebben met het goederenvervoer.