Bus met aanhanger (DE)

Het is bij onze verkeersschool mogelijk om heel effectief in 1 dag de opleiding voor het rijbewijs DE te volgen met daarop aansluitend het praktijkexamen. Deze opleiding is echter wel alleen geschikt voor kandidaten die al enige rijervaring hebben met het rijden met een aanhangwagen.

Chauffeurs die achter de bus een aanhangwagen willen meevoeren met een toegestane maximum massa van meer dan 750 kilogram, bijvoorbeeld een fietsbus, zijn wel verplicht het rijbewijs DE te bezitten. De aanhangwagen mag niet gebruikt worden voor personenvervoer.
Bij het examen DE komen allerlei onderdelen van het chauffeursvak aan bod. In allerlei situaties moet u uw vakbekwaamheid tonen.

Theorie
Voor het DE rijbewijs hoeft u geen apart theorie- examen af te leggen. Deze theoretische kennis heeft u al getoond bij het behalen van uw D rijbewijs.

Medische keuring
Als u meer dan drie jaar geleden uw rijbewijs D hebt behaald, dan moet u – voordat het examen wordt aangevraagd – verplicht opnieuw medisch gekeurd worden. De uitslag van deze keuring wordt door de arts genoteerd op de gezondheidsverklaring (Eigen Verklaring). Deze verklaring is verkrijgbaar op het gemeentehuis of op onze verkeersschool.
Is het korter dan drie jaar geleden, dan is geen medische keuring vereist en kunt u volstaan met het invullen van het eerste gedeelte van de Eigen Verklaring.
Meer informatie over de medische keuring vindt u hier.

Voorbeeld dagopleiding

Het dagprogramma
07.20 uurKennismaking op de verkeersschool
07.30 uurAanvang opleiding DE
10.00 uurKoffiepauze
10.15 uurVervolg opleiding DE
12.00 uurLunchpauze
12.30 uurVervolg opleiding DE
14.15 uurGereed maken voor het examen
14.25 uurPraktijkexamen
15.50 uurEinde examen
15.55 uurEinde opleidingsdag

Losse lessen
Indien u geen mogelijkheid hebt om een dagopleiding te volgen, worden er rijlessen gegeven in blokken van minimaal 2 uur.

De praktijklessen voor het DE rijbewijs worden verzorgd door speciaal hiervoor opgeleide DE instructeurs. U krijgt een vaste instructeur toegewezen die de meest geschikte lestijden met u afspreekt, alsmede het aantal te volgen lessen en de datum van het rijexamen. Hij geeft de instructie aan de hand van een instructiekaart, zodat het gehele programma van exameneisen in een verantwoorde volgorde wordt aangeleerd. De instructeur noteert op deze instructiekaart ook uw vorderingen.

Het examen
De toelatingseisen voor het examen DE zijn:

  • – Minimaal 21 jaar oud
  • – In het bezit zijn van een geldig rijbewijs D

Aanvragen praktijkexamen
Voor het aanvragen van alle examens hebben we een aantal bescheiden nodig:

  • – Kopie identiteitsbewijs/rijbewijs
  • – Verklaring van geschiktheid (afgegeven door CBR)

Onze verkeersschool zal de aanvraag regelen met het CBR.

Werkwijze praktijkexamen
Tijdens het examen komen de volgende onderwerpen aan de orde:
– Theoretische vragen over de papieren van de aanhangwagen
– Aankoppelen en controle van het voertuig
– Manoeuvreren met een aanhanger
– Verkeersdeelname met deze combinatie
– Nabespreking met de examinator

Wat dient u bij u te hebben op het examen?
– Een geldig rijbewijs D
– Bevestiging reservering voor het examen (deze heeft uw instructeur)

Tarieven *
Rijles (per 60 minuten)83,50
Praktijkexamen395,00
Eigen Verklaring27,80
Medische keuring62,50
Dagopleiding
(6 uur rijles + praktijkexamen)
875,00
* Tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en exclusief BTW